Achtergrondinformatie

Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn van een maatschappij. Met de natuurwaardeverkenner bent u in staat om het belang van deze diensten te verkennen en te schatten hoe door veranderingen in landgebruik deze diensten worden beïnvloed.


Omdat de Vlaamse overheid het belang inziet van ecosysteemdiensten (ESD) en hun rol voor beter geïnformeerde beleidsbeslissingen, liet het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een team van economen en ecologen van VITO en de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam een studie uitwerken waarmee het belang en de economische waarde van ESD voor Vlaanderen kon worden aangetoond. De resultaten werden samengebracht in een handleiding "Economische waardering van ecosysteemdiensten". In 2013 werd deze handleiding uitgebreid en geactualiseerd aan de huidige wetenschappelijke kennis. Een tweede druk is beschikbaar en kan worden aangevraagd door te mailen naar katrien.vandepitte@lne.vlaanderen.be. LNE, VITO en UA namen samen het initiatief om complementair aan de handleiding de rekentool "Natuurwaardeverkenner" te ontwikkelen die het rekenwerk bij toepassingen vergemakkelijkt.


Zowel de handleiding als de tool zijn specifiek gericht op het aanreiken van pragmatische methodes om ecosysteemdiensten te waarderen. Dit kan een hulpmiddel zijn voor iedereen (beheerders, land ontwikkelaars, overheden, natuurorganisaties of actieve inwoners) die het sociaal-economische belang van ecosystemen in kaart wil brengen. Dit kan men doen om de waarde van veranderingen aan te tonen, om de baten van beheersmaatregelen te waarderen of om te gebruiken in bijvoorbeeld een maatschappelijke kosten-batenanalyse.


De methodes zijn geschikt voor een eerste indicatieve beoordeling van de impact van een project of van een beleid op de geleverde ecosysteemdiensten. De natuurwaardeverkenner berekent de gekende economische waarde van een gebied, deze is niet gelijk aan de natuurwaarde van een gebied. Lees meer. Indien een specifieke ecosysteemdienst zeer belangrijk blijkt te zijn of discussies oproept bij stakeholders, wordt aanbevolen om een meer gedetailleerde ecologische modellering te gebruiken en/of een economische waarderingstechniek projectspecifiek toe te passen. Lees meer over dit laatste.


De lijst van kengetallen en waarderingsfuncties kwam tot stand op basis van een gedegen literatuurstudie en empirisch onderzoek. Voor een gedetailleerde onderbouwing van de gebruikte waarderingsfuncties en kengetallen, kan u de handleiding raadplegen door de linken te volgen. Er zijn enkele kleine afwijkingen tussen de handleiding en de tool. Een samenvatting in het Engels vindt u hier. De lijst van ecosysteemdiensten in de natuurwaardeverkenner is zeker niet volledig. Niet van alle ecosysteemdiensten is de economische waarde gekend.Lees meer. De natuurwaardeverkenner geeft daarom, zoals de naam doet vermoeden, enkel een verkenning/orde van grootte van de baten van een gebied.


Handleiding en achtergrondrapporten

Op deze pagina vindt u verschillende rapporten die meer duiding geven over welke methoden werden toegepast in de natuurwaardeverkenner. Het meest recente document is de handleiding ‘Waardering van ecosysteemdiensten’ (2013). Indien u bijkomende (wetenschappelijke) achtergrondinformatie wenst of meer wil lezen over de gedachtegang die gevolgd is, kan u voor de overgrote meerderheid van de ecosysteemdiensten die monetair gewaardeerd worden, terecht in de ANB-studie ‘Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA 2000’. Het achtergrondrapport ‘Economische waarderingsstudie van ecosysteemdiensten voor MKBA’ van 2009 is vooral nuttig om meer te lezen over de waarderingsmethoden in het algemeen en over de opzet van het eerste keuze-experiment (functie aanleg nieuwe natuur of verdwijnen natuur, p. 101 handleiding 2013) in het bijzonder. De manier waarop deze laatste en de regulerende diensten werden toegepast in de huidige natuurwaardeverkenner is intussen verbeterd of vervangen door betere methoden. U kan nog wel naar dit rapport teruggrijpen om de overgang van versie 1.0 naar 2.0 van de tool en handleiding te begrijpen.

Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding: digitale en continu aangevulde versie
Publicatie: -
Taal: Nederlands

Waardering van ecosysteemdiensten in een stedelijke omgeving: digitale en continu aangevulde versie
Publicatie:
Taal: Nederlands

Waardering van ecosysteemdiensten in landelijke context: digitale en continu aangevulde versie
Publicatie:
Taal: Nederlands

Hedonische prijsanalyse van het effect van open groene ruimte op de marktprijzen voor wonen in Vlaanderen.
Publicatie: 2016
Taal: Nederlands

Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding (uitgave 2, 2013): gelayoute en gepubliceerder versie
Publicatie: 2013
Taal: Nederlands

Valuation of ecosystem services: the nature value explorer: an English summary
Publicatie: 2013
Taal: Engels

Een praktisch voorbeeld bij de natuurwaardeverkenner_case Ertbrugge
Publicatie: 2014
Taal: Nederlands

Advies betreffende de indeling in ecosystemen in de Natuurwaardeverkenner 2.0
Publicatie: 2012
Taal: Nederlands

Raming van de baten geleverd door het Vlaamse NATURA 2000 
Publicatie: 2013
Taal: Nederlands

Rekensheet baten geleverd door Vlaamse NATURA 2000
Publicatie: 2013
Taal: Nederlands

Estimate of the benefits delivered by the Flemish Natura 2000 network
Publicatie: 2013
Taal: Engels

Manual for the valuation of ES in estuaries
Publicatie: 2013
Taal: Engels

Economische waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding (uitgave 1, 2010)
Publicatie: 2010
Taal: Nederlands

Ecosysteemdiensten in Vlaanderen: Een verkennende inventarisatie van ecosysteemdiensten en mogelijkheden tot maximaliseren van ecosysteemwinsten.
Publicatie: 2010
Taal: Nederlands

Economische waarderingsstudie van ecosysteemdiensten voor MKBA, eindrapport in opdracht van LNE, afdeling milieu-, natuur- en energiebeleid.
Publicatie: 2009
Taal: Nederlands

Valuation of Ecosystem services, brochure
Publicatie: 2010
Taal: Engels

Milieubaten en milieuschadekosten-waarderingsstudies in Vlaanderen
Publicatie: 2007
Taal: Nederlands

De natuurwaardeverkenner 2.0: een review
Publicatie: 2014
Taal: Nederlands

Gebruikte databestanden

Nota met overzicht van de nodige locatiespecifieke data
Publicatie: 2014
Taal: Nederlands

Exceltabel met overzicht gegevens gemeenten (2010)
Publicatie: 2015
Taal: Nederlands

Exceltabel met overzicht houtaanwas en prijzen en Koolstof opslag in biomassa
Publicatie: 2015
Taal: Nederlands

Exceltabel geschat aantal bezoekers per gemeente per ha
Publicatie: 2010
Taal: Nederlands

Exceltabel aantal huishoudens per bekken
Publicatie: 2010
Taal: Nederlands

Nota rond afvang fijn stof: kwantitatieve en monetaire waardering
Publicatie: 2013
Taal: Nederlands

Rapporten keuze-experimenten

Raming van wijzigingen in de belevingswaarde van Drongengoedbos tengevolge van structurele ingrepen .
Publicatie: 2012
Taal: Nederlands

Raming van de belevingswaarde van wijzigingen in de vallei van de Groebegracht
Publicatie: 2012
Taal: Nederlands

Raming van baten verbeteringen aan de ecologische toestand van de Oude Kale
Publicatie: 2012
Taal: Nederlands

Raming van de baten van een goede ecologische toestand van de Demer
Publicatie: 2011
Taal: Nederlands

Raming van de baten van inrichting van een akker/weiland met kleine landschapselementen
Publicatie: 2012
Taal: Nederlands

Raming van baten van een goede ecologische status van vijvergebied nabij Zonhoven
Publicatie: 2011
Taal: Nederlands

Raming van baten van verbeteringen aan het natuurgebied Lovenhoek
Publicatie: 2012
Taal: Nederlands

Raming van wijzigingen in de belevingswaarde van het Turnhouts vennengebied
Publicatie: 2012
Taal: Nederlands

Raming van baten verbeteringsscenario’s Stiemerbeek, Genk
Publicatie: 2013
Taal: Nederlands

Raming van baten verbeteringsscenario’s Zenne, Brussel
Publicatie: 2015
Taal: Nederlands

Presentaties

Economische waardering ecosysteemdiensten voor MKBA
Spreker: Leo De Nocker
Event: Workshop Ecosysteemdiensten, Brussel, 17 Juni 2010
Taal: Nederlands

A tool for economic Valuation of ecosystem Services in Flanders
Spreker: Sara Ochelen
Event: Biodiversity in a changing world, 8-10 september 2010, Gent
Taal: Engels

A manual and web based tool to support the valuation of ecosystem services in Flanders, Belgium
Spreker: Steven Broekx
Event: 4th International ESP Conference - Ecosystem Services: integrating Science and Practice, 4 – 7 October 2011, Wageningen, Nederland
Taal: Engels

De waarde van natuur in cijfers
Spreker: Leo De Nocker
Event: Biodiversiteit Loont?! Studienamiddag KHK, 24 november 2011, Geel
Taal: Nederlands

A manual and web based tool to support the valuation of ecosystem services in Flanders, Belgium
Spreker: Inge Liekens
Event: ENVECON2012, 9 maart 2012, Londen
Taal: Engels

Nature Value Explorer-A web based tool to support the valuation of ecosystem services
Spreker: Joris Aertsens
Event: TEEB annual conference: Mainstreaming the Economics of Nature: Challenges for Science and Implementation, March 19-22, 2012, Leipzig, Germany.
Taal: Engels

Counting the benefits of biodiversity
Spreker: Inge Liekens
Event: TEEBelgium D0 conference, 27 April 2012, Brussel
Taal: Engels

Temporal stability of preferences and WTP elicitation in choice experiments: a test-retest
Spreker: Inge Liekens
Event: EAERE annual conference, 27 Juni-29 juni 2012, Prague, Czech Republic
Taal: Engels

Natuurwaardeverkenner. Online tool voor waardering ecosysteemdiensten
Spreker: Tanya Cerulus
Event: Directieraad LNE 2013
Taal: Nederlands

Natuurwaardeverkenner/Nature Value explorer (poster)
Spreker: Inge Liekens, Katrien Van der Biest, Jan Staes, Leo De Nocker, Steven Broekx, Jeroen Panis, Rik Hendrix
Event: BEES Xmas Market 2014
Taal: Nederlands,Frans,Engels

Planning for nature based solutions in cities with the nature value explorer
Spreker: Inge Liekens
Event: ALTER-NET conferentie 19-20 mei 2015, Gent
Taal: Engels

De natuurwaardeverkenner en natuurwaardeverkenner stad
Spreker: Inge Liekens en Steven Broekx
Event: ESD workshop LNE
Taal: Nederlands

Planning for green infrastructure in cities with the 'Nature Value Explorer for Cities' tool: comparing scenarios
Spreker: Steven Broekx
Event: ESP international conference 2015, South Africa
Taal: Engels

Planning for green infrastructure in cities with the 'Nature Value Explorer for Cities' tool: comparing scenarios (poster)
Spreker: Rik Hendrix
Event: Nature Based solutions conference 11/2015, Bonn
Taal: Engels

Mapping Ecosystem Services on a Regional or National Scale, a transparant and flexible methodology (poster)
Spreker: Inge Liekens, Dries Landuyt, Rik Hendrix, Steven Broekx
Event: BEES Xmas Market 2015
Taal: Engels

Artikels

De waarde van ecosysteemdiensten in Vlaanderen
Auteurs: Cerulus Tanya en Ochelen Sara
Milieudirect jaargang 10-5, 2013
Taal: Nederlands

Groen maakt gelukkig en gezond
Auteurs: Dirk Draulans
Knack mei 2013
Taal: Nederlands

A web application to support the quantification and valuation of ecosystem services
Auteurs: Steven Broekx, Inge Liekens, , Wim Peelaerts, Leo De Nocker, Dries Landuyt, Jan Stae, Patrick Meire, Marije Schaafsma, Wouter Van Reeth, Olivier Van den Kerckhove, Tanya Cerulus
Environmental Impact Assessment review, volume 40, April 2013, Pages 65-74
Taal: Engels

Developing a value function for nature development and land use policy in Flanders, Belgium
Auteurs: Inge Liekens, Marije Schaafsma, Leo De Nocker, Steven Broekx, Jan Staes, Joris Aertsens, Roy Brouwer
Land Use Policy, Volume 30, Issue 1, January 2013, Pages 549-559
Taal: Engels

Temporal Stability of Preference and Willingness to Pay Elicitation in Choice Experiments: A Test-Retest (working paper)
Auteurs: Marije Schaafsma, Roy Brouwer, Inge Liekens, Leo de Nocker
Resource and Energy Economics
Taal: Engels

Online beschikbaar: de natuurwaardeverkenner
Auteurs: Tanya Cerulus
LNE-zine
Taal: Nederlands

Economische waardering van ecosysteemdiensten in Vlaanderen: de natuurwaardeverkenner
Auteurs: Inge Liekens, Karel Styns
Ecotips 2010
Taal: Nederlands

Ook natuur heeft een prijskaartje
Auteurs: _
Spoorzoeker juni 2012
Taal: Nederlands

Economische waardering van ecosysteemdiensten in Vlaanderen
Auteurs: VITO, ECOBE(UAntwerpen), IVM (VUAmsterdam)
Nieuwsbrief Milieu en Economie jaargang 24 nummer 3, juni 2010
Taal: Nederlands

Spatial elements in a valuation function for nature development
Auteurs: Liekens I., Schaafsma M., Brouwer R., Broekx Steven, Aertsens Joris, Staes Jan, Meire Patrick, De Nocker L
Proceedings 12th Annual BIOECON Conference "From the Wealth of Nations to the Wealth of Nature: Rethinking Economic Growth", Centro Culturale Don Orione Artigianelli - Venice, Italy, September 27-28, 2010
Taal: Engels

A manual and web based tool to support the valuation of ecosystem services in Flanders
Auteurs: Liekens I, Broekx S, Aertsens J, De Valck J, Peelaerts W, Staes J, Meire P, De Nocker L
Proceedings 13th Annual BIOECON Conference "Resource Economics, Biodiversity Conservation and Development" 11-13 September 2011, Geneva, Switzerland
Taal: Engels

Vorming natuurwaardeverkenner BBL
Auteurs: Karlien Vandecasteele
Beleidsbabbel, Bond beter Leefmilieu
Taal: Nederlands

Verbeterde versie natuurwaardeverkenner staat online
Auteurs: VILT
online 2013
Taal: Nederlands

The ecosystem services valuation tool and its future developments
Auteurs: Inge Liekens, Steven Broekx, Nele Smeets, Jan Staes, Katrien Van der Biest, Marije Schaafsma, Leo De Nocker, Patrick Meire and Tanya Cerulus
Book: Ecosystem services. Global issues. Local practices.
Taal: Engels

Enkele instrumenten om ESD te betrekken bij visievorming voor een regio: de natuurwaardeverkenner 2.5
Auteurs: Inge Liekens
ANTenne 2015_2
Taal: Nederlands

Identifying societal preferences for river restoration in densely populated urban environment: evidence from a discrete choice experiment in central Brussels
Auteurs: Wendy Y. Chen, Inge Liekens, Steven Broekx
Envrionmentam Management
Taal: Engels

Toepassingen

Hoegaardse vallei: Rosdel, Mene- en Jordaanvallei en Meldertbos
Sara Ochelen, Tanya Cerulus, Pieter Abts
Presentatie Brakona contactdag 4 februari 2012
Taal: Nederlands

Ecosysteemdiensten voor studiegebied Geel-Bel
Marijn Bauters, Ben Spiessens, Sanne Van Den Berge, Marie-Leen Verdonck, Marlies Volckaert & Kris Verheyen; Universiteit Gent, Laboratorium voor Bosbouw
Publicatie in ANTenne Oktober-December 2011, jaargang 5, nr. 4
Taal: Nederlands

Verkenning van de economische waarde van de groene infrastructuur langs de R11 in Wilrijk en Mortsel
Wouter Van Reeth, Steven De Saeger, Lon Lommaert
Achtergrondrapport bij advies INBO.A.2012.6
Taal: Nederlands

Case Noordkasteel/St-Annabos
Tanya Cerulus
Nota bij de waardebepaling van Sint-Annabos
Taal: Nederlands

Kosteneffectief werken met natuur: ecologische versus technologische oplossingen
Rolinde Demeyer, Francis Turkelboom
Verkennende case studie: Bescherming tegen overstromingen in de Dijlevallei
Taal: Nederlands

Demonstratie van de baten van de natuur van het vliegveld van Malle en omgeving.
Van Gowwum H., Peters R.L., Lambert S., Librecht D., Verheijen W. en Lammerant J.
Rapport in opdracht van ANB
Taal: Nederlands

Nieuwe natuur in Flevoland
Kraaijeveld, S. E.
Scriptie opleiding Milieukunde. Opdrachtgever EcoGroen Advies BV
Taal: Nederlands

Natuurlijk kapitaal in beeld -ESD van de Alde Feanen
Nouta Catrinus
Scriptie opleiding Milieukunde, Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden
Taal: Nederlands

Andere

Resultaten bevraging gebruikers versie 1.0
Taal: Nederlands

Modelling tools for cost-effective water management
Taal: Engels

Nuttige links

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Atlas Natuurlijke kapitaal (NL)

Belgian ecosystem services (BEES) community

Ecosystem Assessments in Europe

Ecosystem Services Partnership

ESMERALDA (European Horizon2020 project)

Instituut voor Natuur en BosOnderzoek (INBO)

International Classification of Ecosystem Services (CICES)

LNE cel milieueconomie

NARA 2014-2018: Interactieve kaart ecosysteemdiensten

Planning for ecosystems (ECOPLAN)

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)

UA ECOBE

VITO

Laatste update: 29/04/2016  |  Versie: 3.0.1