Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn van een maatschappij. Met de natuurwaardeverkenner bent u in staat om het belang van deze diensten te verkennen en te schatten hoe door veranderingen in landgebruik deze diensten worden beïnvloed.

Omdat de Vlaamse overheid het belang inziet van ecosysteemdiensten (ESD) en hun rol voor beter geïnformeerde beleidsbeslissingen, liet het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een team van economen en ecologen van VITO en de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam een studie uitwerken waarmee het belang en de economische waarde van ESD voor Vlaanderen kon worden aangetoond.

Ecosysteemdiensten

  • Impact van ecosysteem op menselijk welzijn
  • Belang van groen voor recreatie, gezondheid
  • Invloed open ruimte op klimaatswijziging, luchtkwaliteit, waterkwaliteit

Waarderen

  • Kwalitatief scoren hoe belangrijk iets is in een gebied
  • Kwantitatief berekenen in welke mate diensten worden beïnvloed
  • In geldtermen uitdrukken wat hiervan de maatschappelijke waarde is

Zelf aan de slag

  • Raadplegen van publieke scenario's
  • Impact van projecten doorrekenen
  • Resultaten bediscussiëren met andere gebruikers
  • Start applicatie

Nieuws

Natuurwaardeverkenner versie 3.0 gelanceerd.

Op 27 april 2016 werd een nieuwe versie van de natuurwaardeverkenner gelanceerd. De belangrijkste vernieuwing is dat er nu ook een stadstool beschikbaar is voor de waardering van ecosysteemdiensten. Dit was nodig omdat zowel de meest relevante ecosysteemdiensten, de waardering ervan en de ruimtelijke karakteristieken sterk verschillend zijn van de landelijke context.
De oorspronkelijke tool voor de landelijke context bevat een update van de data en wijzigingen aan de kwantitatieve waardering van erosieregulatie en gezondheid. Ook de export van de resultaten is meer gebruikersvriendelijk gemaakt.

27 april 2016

Natuurwaardeverkenner versie 2.5 gelanceerd.

Op 22 december 2014 werd een nieuwe versie van de natuurwaardeverkenner gelanceerd. Deze versie kent geen grote veranderingen. Er is een kwalitatieve waardering toegevoegd voor de diensten N-opslag in de bodem en belevingswaarde door omwonenden. Verder werden kleine wijzigingen gedaan aan de tekst op de webpagina's en is het mogelijk gemaakt om scenario’s te kopiëren.

22 december 2014

Natuurwaardeverkenner versie 2.4 gelanceerd.

Op 6 oktober 2014 werd een nieuwe versie van de natuurwaardeverkenner gelanceerd. De grootste veranderingen zijn de nieuwe structuur voor het ingeven van de benodigde data. Voorheen moest de gebruiker regelmatig dezelfde gegevens meermaals invullen. Nu zijn de data met betrekking tot het landgebruik per dienst gekoppeld in een boomstructuur waardoor de data slechts eenmaal moeten ingevuld worden.

In de export data wordt voor de totale culturele diensten via stated preferences weergegeven tot welke afstand mensen nog een culturele waarde hebben voor het gebied. Enkel deze gemeenten worden gerapporteerd. Verder is een nieuw fictief voorbeeld publiek.

6 oktober 2014

Handleiding voor ‘dummies’ online

Een bestaande case ‘Ertbrugge’ werd als tweede voorbeeld uitgerekend en vertaald naar een praktische handleiding waarin stap voor stap uitleg wordt gegeven waar gevraagde data kunnen gevonden worden, welke assumpties werden gemaakt en hoe de gegevens in de tool werden ingevuld.

6 oktober 2014

Meer nieuws ...

De Natuurwaardeverkenner is continu in ontwikkeling. Indien u onduidelijkheden of fouten vaststelt, vastloopt of resultaten niet begrijpt kan u ons altijd contacteren. U helpt ons hiermee vooruit en we kunnen zo samen het instrument verbeteren. Een overzicht van de verschillende versies en wat er in deze versies is veranderd kan u terugvinden in dit versiebeheer-document.

Laatste update: 29/04/2016  |  Versie: 3.0.1